เลขพัสดุ 23 ก.ค. 65

ติดตามสินค้า เลขพัสดุ 23 ก.ค. 65

กด Ctrl + F แล้วพิมพ์ชื่อผู้รับพัสดุ

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 598 กรัม
ชื่อผู้รับ : เอกลักษณ์ แตงอ่อน
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สมุทรสาคร
เลข Tracking : PYP217800010809

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 440 กรัม
ชื่อผู้รับ : นายเอกลักษณ์ สกุลพราหมณ์
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : PYP217800010810

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 478 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธนวัฒน์ เพ็ชรสมาน
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ภูเก็ต
เลข Tracking : PYP217800010811

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 568 กรัม
ชื่อผู้รับ : คุณศุภะเสริฐ โรจน์วีระพันธ์
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กระบี่
เลข Tracking : PYP217800010812

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 504 กรัม
ชื่อผู้รับ : อาภากร แส๊ะหมูด
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สตูล
เลข Tracking : PYP217800010813

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 488 กรัม
ชื่อผู้รับ : พรรณนิตา พระนุอิน
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : PYP217800010814

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : อภิพัฒน์พงษ์ ทัดศรี
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : PYP217800010815

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 436 กรัม
ชื่อผู้รับ : พระวรวุฒิ ฐานุตฺตโร (พระต้น)
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : นครปฐม
เลข Tracking : PYP217800010816

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : วรรณิดา ผาชัย
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010817

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 570 กรัม
ชื่อผู้รับ : สันติ วรรณประเสริฐ
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : PYP217800010818

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 678 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธันยา วัฒนากร
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010820

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 610 กรัม
ชื่อผู้รับ : สมศักดิ์ กิ่งน้อย
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ระยอง
เลข Tracking : PYP217800010821

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 308 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชูเกียรติ สนศรี
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010822

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 220 กรัม
ชื่อผู้รับ : พ.อ.ภูวนาถ สังข์นาค
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010823

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 266 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธนชนม์ วงษ์มณีวรรณ
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : PYP217800010824

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 250 กรัม
ชื่อผู้รับ : รัฐพล มีดี
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : PYP217800010825

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 326 กรัม
ชื่อผู้รับ : ณัฐพงษ์ แย้มปรางค์
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : บุรีรัมย์
เลข Tracking : PYP217800010826

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 298 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธีรพัฒน์ จันทร์กลาง
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ชลบุรี
เลข Tracking : PYP217800010827

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 302 กรัม
ชื่อผู้รับ : มนัสวี วรกิติโรจน์ดารา
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : PYP217800010828

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 330 กรัม
ชื่อผู้รับ : กฤษฎา ศรีปัตเนตร
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010829

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 220 กรัม
ชื่อผู้รับ : ศิรินาฏ เจริญสุข
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : PYP217800010830

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 250 กรัม
ชื่อผู้รับ : ปัญญาพล สินแสง
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : สระบุรี
เลข Tracking : PYP217800010831

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 310 กรัม
ชื่อผู้รับ : นายณัฐดนัย ศรีฤาชา
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : PYP217800010832

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 330 กรัม
ชื่อผู้รับ : มณฑรัตน์ วงษ์จำปา
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : PYP217800010833

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 250 กรัม
ชื่อผู้รับ : จิตตริน ชมฉลาด
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : PYP217800010834

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 498 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : เกรียงศักดิ์ ห้องหาย
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ระนอง
เลข Tracking : TH690131RZJP0B
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 344 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : พิเชษฐ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครราชสีมา
เลข Tracking : TH270731S06T8G
เก็บเงินปลายทาง (COD 430.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 308 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : คิรินทร์ ศรีทองอ่อน
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สุพรรณบุรี
เลข Tracking : TH140731S0XN2H
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 474 กรัม
ชื่อผู้รับ : สมยศ บัวประพันธ์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH013931SAYZ4E
เก็บเงินปลายทาง (COD 570.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 302 กรัม
ชื่อผู้รับ : ปิติพัทธ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH014331SB7W6B
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 228 กรัม
ชื่อผู้รับ : ศรัญญา เครือคุณ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ศรีสะเกษ
เลข Tracking : TH301231SBKE5D
เก็บเงินปลายทาง (COD 390.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 308 กรัม
ชื่อผู้รับ : กฤษณะ วัฒโน
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : TH020131SBXE6F
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 266 กรัม
ชื่อผู้รับ : ณรงค์ศักดิ์ ใจแสน
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : บุรีรัมย์
เลข Tracking : TH282231SC8S2D
เก็บเงินปลายทาง (COD 360.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 298 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชาญชัย
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชัยนาท
เลข Tracking : TH090531SCGX7C
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 250 กรัม
ชื่อผู้รับ : อมรพรรณ ฉิมวัย (ฟิล์ม)
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : PYP217800010835

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 498 กรัม
ชื่อผู้รับ : มณันญา ศดิศชัชวาล
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH013931RE9X6E

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 498 กรัม
ชื่อผู้รับ : พระปรีชา ถาณวโร
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : บุรีรัมย์
เลข Tracking : TH282131REMS1D
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 492 กรัม
ชื่อผู้รับ : วุฒิโรจน์ รักธรรม
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สุโขทัย
เลข Tracking : TH600631REW05C
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 518 กรัม
ชื่อผู้รับ : อารี่ผีน กายแก้ว
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ภูเก็ต
เลข Tracking : TH670131RF4K3C
เก็บเงินปลายทาง (COD 630.00 บาท)

KERRY EXPRESS
น้ำหนัก 600 กรัม
ชื่อผู้รับ : พระชัยรัตน์ ผุดผ่อง
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ระยอง
เลข Tracking : PYP217800010836
เก็บเงินปลายทาง (COD 710.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 320 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชยาพันธ์ุ เขียวงามดี
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สมุทรสาคร
เลข Tracking : TH160231RG8D7E
เก็บเงินปลายทาง (COD 420.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : คมเดช คงน่วม
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครราชสีมา
เลข Tracking : TH272131RGG93F
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 610 กรัม
ชื่อผู้รับ : ลิฟท์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH012331RGQP1E
เก็บเงินปลายทาง (COD 570.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 618 กรัม
ชื่อผู้รับ : อนุพงษ์ อำไพกูลย์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กาญจนบุรี
เลข Tracking : TH130731RGWS2D
เก็บเงินปลายทาง (COD 770.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 554 กรัม
ชื่อผู้รับ : ศุภกร สุขสุวรรณ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : TH040631RH3Z4C
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : พักตร์พิรุณ อำนาจช่วย
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH014931RHA85A
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 594 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชัยวัฒน์ บัวรื่นเริง
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : TH040231RHHM4A0
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 574 กรัม
ชื่อผู้รับ : วัฒนชัย สุกก่ำ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครราชสีมา
เลข Tracking : TH270731RHVM2G
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 498 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชัชวาลย์ กองจันทา
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : เลย
เลข Tracking : TH390931RJ235E
เก็บเงินปลายทาง (COD 630.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 574 กรัม
ชื่อผู้รับ : พิเชษฐ พัฒโนทัย
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : อุทัยธานี
เลข Tracking : TH570131RJ8M1A
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 598 กรัม
ชื่อผู้รับ : ยุทธภูมิ ภารสงัด
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กาฬสินธุ์
เลข Tracking : TH430231RJEE5A
เก็บเงินปลายทาง (COD 650.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 598 กรัม
ชื่อผู้รับ : อาริสา สุทธิสา
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สระบุรี
เลข Tracking : TH100331RJNQ8I
เก็บเงินปลายทาง (COD 630.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 532 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธนชาต ขาวสำอางค์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชลบุรี
เลข Tracking : TH200231RJZ83B
เก็บเงินปลายทาง (COD 880.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : นายยุรนันท์ กล้วยเนียม
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : TH020131RK7R4B
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 268 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : สมคิด หมัดเลาะ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : TH040631RZ4C7B
เก็บเงินปลายทาง (COD 350.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 434 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : เกรียงศักดิ์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : TH030631RZZU6C
เก็บเงินปลายทาง (COD 570.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 258 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : ชยุต บุญขาวเจริญ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ภูเก็ต
เลข Tracking : TH670131S0N16D
เก็บเงินปลายทาง (COD 320.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 336 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : พรพิพัฒน์ สว่างแจ้ง
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สระบุรี
เลข Tracking : TH101031S1FC1J
เก็บเงินปลายทาง (COD 420.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 488 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : นวลจันทร์ ฤทธิศร
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กาฬสินธุ์
เลข Tracking : TH430131S2057H
เก็บเงินปลายทาง (COD 540.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 222 กรัม
ชื่อผู้รับ : ณรงค์พล บูรณพานิช
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : เพชรบุรี
เลข Tracking : TH180131SD0U1B
เก็บเงินปลายทาง (COD 340.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 248 กรัม
ชื่อผู้รับ : Phanupong auttiya
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : น่าน
เลข Tracking : TH520631SDC21A
เก็บเงินปลายทาง (COD 320.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 628 กรัม
ชื่อผู้รับ : คมสันต์ สวนโคกกรวด
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ระยอง
เลข Tracking : TH210831SDQ53A
เก็บเงินปลายทาง (COD 740.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 452 กรัม
ชื่อผู้รับ : เชิดเกียรติตระกูล แซ่ลิ้ม
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH010331SDYR5D
เก็บเงินปลายทาง (COD 830.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 604 กรัม
ชื่อผู้รับ : รัชพล วงศ์จิตเชียง
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สุโขทัย
เลข Tracking : TH600131SEAZ1A
เก็บเงินปลายทาง (COD 1,010.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 262 กรัม
ชื่อผู้รับ : พชรพล ศุขศรีทอง
ชื่อผู้ส่ง : ปลา
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : TH040231SHD45F

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 298 กรัม
ชื่อผู้รับ : วรโชติ พรมบุตร
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : อำนาจเจริญ
เลข Tracking : TH340431RKD40D
เก็บเงินปลายทาง (COD 300.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 612 กรัม
ชื่อผู้รับ : อมร จิตพงศ์สถาพร
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชลบุรี
เลข Tracking : TH200431RKUA6B1
เก็บเงินปลายทาง (COD 760.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 496 กรัม
ชื่อผู้รับ : ประสาน ทองไพวรรณ์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : อุทัยธานี
เลข Tracking : TH570631RM057F
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 588 กรัม
ชื่อผู้รับ : บุญญาพัฒน์ ว่องพิบูลย์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : พระนครศรีอยุธยา
เลข Tracking : TH051131RM712F
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 588 กรัม
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : สมพิศ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ปทุมธานี
เลข Tracking : TH040531RMDN7D
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 590 กรัม
ชื่อผู้รับ : เนตร
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH015131RVW18A
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 662 กรัม
ชื่อผู้รับ : คุณวิน
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชลบุรี
เลข Tracking : TH200731RW287B
เก็บเงินปลายทาง (COD 990.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 452 กรัม
ชื่อผู้รับ : วีระชัย ศรีนิธิตานนท์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH010331RW8S9A
เก็บเงินปลายทาง (COD 670.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 322 กรัม
ชื่อผู้รับ : Mr.Hadi
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH012531RWHE0C
เก็บเงินปลายทาง (COD 390.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 610 กรัม
ชื่อผู้รับ : ชมาพร สมันวอ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH014731RWQV0A
เก็บเงินปลายทาง (COD 710.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 616 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธนวัฒน์ มิตรฐานะ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ฉะเชิงเทรา
เลข Tracking : TH240431RWW16D
เก็บเงินปลายทาง (COD 590.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 558 กรัม
ชื่อผู้รับ : ศิริพร หมื่นภักดี
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : พะเยา
เลข Tracking : TH530431RX1K2G
เก็บเงินปลายทาง (COD 700.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 286 กรัม
ชื่อผู้รับ : ดี จันดี
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครราชสีมา
เลข Tracking : TH270631RX7S9D
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 268 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : ธนกฤต เนียมเทศ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชัยนาท
เลข Tracking : TH090231RXDR8C
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 310 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : ชะลอม ฝ่ ายช้า
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครราชสีมา
เลข Tracking : TH272131RXP79A
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 312 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : คนอง สอนชัย
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : TH030631RXX46D
เก็บเงินปลายทาง (COD 390.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 258 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : นายสหัสวรรษ ภาคอารีย์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH011831RY565B
เก็บเงินปลายทาง (COD 320.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 310 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : K.Bank
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : TH030631RYF06L
เก็บเงินปลายทาง (COD 330.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 308 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : ตระการชาติ สีหะวงษ์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : พิษณุโลก
เลข Tracking : TH610331RYVQ0C
เก็บเงินปลายทาง (COD 390.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 258 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : พระณัฐพงษ์ ปินตานา
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นนทบุรี
เลข Tracking : TH030231RZB47F
เก็บเงินปลายทาง (COD 350.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 340 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : บอส
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : นครปฐม
เลข Tracking : TH150631S0DB2A
เก็บเงินปลายทาง (COD 410.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 308 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : วงศ์ชิต นารี
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ชลบุรี
เลข Tracking : TH200431S1820B3
เก็บเงินปลายทาง (COD 290.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 336 กรัม เป็ นเงิน
ค่าบริการ
ชื่อผู้รับ : จักพันธ์ พระโยธา
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : กรุงเทพ
เลข Tracking : TH011131S1MJ8A
เก็บเงินปลายทาง (COD 410.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 488 กรัม
ชื่อผู้รับ : นาอีม ปากลัด
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สมุทรปราการ
เลข Tracking : TH020431SEQW9B
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 570 กรัม
ชื่อผู้รับ : สุเทพ จึงตระกูล
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ขอนแก่น
เลข Tracking : TH370531SF4G0A
เก็บเงินปลายทาง (COD 670.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 602 กรัม
ชื่อผู้รับ : พระนฤมล กันตธัมโม
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : บึงกาฬ
เลข Tracking : TH350631SFMD6C
เก็บเงินปลายทาง (COD 510.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 602 กรัม
ชื่อผู้รับ : วีระศักดิ์ ทองกุล
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : สกลนคร
เลข Tracking : TH440831SFSX9M
เก็บเงินปลายทาง (COD 710.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 328 กรัม
ชื่อผู้รับ : ธันวา อินวงษ์
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : เพชรบูรณ์
เลข Tracking : TH630231SGNG2A
เก็บเงินปลายทาง (COD 420.00 บาท)

FLASH EXPRESS (STANDARD)
น้ำหนัก 268 กรัม
ชื่อผู้รับ : กาญจนา ตึกสันเทียะ
ชื่อผู้ส่ง : แก้วใจ
ปลายทาง : ลพบุรี
เลข Tracking : TH070431SGY99I
เก็บเงินปลายทาง (COD 350.00 บาท)

สินค้าที่น่าสนใจ

หน้าแรก
ร้านค้า
สมาชิก
0
ค้นหาบุหรี่